Privacy policy News

Compliance on demand

Hur löser ni bemanningen under semestrarna?

Börsen närmar sig nya rekordnivåer samtidigt som semestern närmar sig. Kommer marknaden lugna sig eller blir det en händelserik sommar?

För många mindre bolag i finansbranschen är det svårt att få ihop bemanningen inom legal och compliance under sommarmånaderna då många vill ha semester samtidigt. Valet står ofta mellan att ta in studenter som jobbar extra eller att teckna interimsavtal med en konsultbyrå under hela perioden. Eftersom frågorna ofta kräver kvalificerad rådgivning med kort varsel behövs hög kompetens inom området, men endast de dagar då frågorna faktiskt dyker upp.

Apriori har därför tagit fram en flexibel och smidigt tjänst som stöd till er verksamhet under ledighetsperioder. Med vår tjänst Compliance on Demand får ni snabb tillgång till rådgivning samtidigt som ni endast betalar för det arbete ni faktiskt behöver.

Med en fast månadskostnad och hög tillgänglighet kan vi lösa era behov under ledigheten och ni betalar endast för den tid ni utnyttjar. Vi erbjuder:

  • Tillgång till kvalificerad personal inom Legal och Compliance
  • Bemanning på plats eller distans
  • Ingen anmälan om uppdragsavtal
  • Förutsebar kostnadsmodell

Vill du veta mer?
Maila oss på fredric.ardrot@apriorilaw.se eller slå en signal på 0738 – 39 46 56.

Exempel på uppgifter som kan ingå

  • Avtalsgranskning
  • Rådgivning
  • Löpande stickprovskontroller
  • Onboarding av nya kunder
  • Rättsutredningar
  • Löpande kontakt med myndigheter

Hur går det till

Inledningsvis träffar du en av våra erfarna medarbetare och har en överlämning av relevanta ärenden 1-2 veckor innan er semesterperiod inleds. Vi finns sedan tillgängliga under hela perioden med max 1 dags inställelsetid, ofta kan vi hjälpa till direkt över telefon.

När ordinarie personal är på plats har vi åter en överlämning där vår medarbetare går igenom vilka ärenden som har utförts samt eventuella vidare rekommendationer.

Prisförslag

För att få ett prisförslag för ditt företag, hör av dig till Fredric på fredric.ardrot@apriorilaw.se.